Print
Yokohama Branch
Address
Kanagawa Rinkai Tetsudou Honmoku Futou
Daiichi Bldg., 1-1, Honmoku Futou,
Naka-ku, Yokohama 231-0811
TEL
+81-45-622-1732
日本紙運輸倉庫株式会社